Pohotovost / Emergency 24h: +420 603 554 838 info@jettyvision.cz

Cookies

Kdo je správce?

Společnost JettyVision s.r.o., se sídlem Modřanská 621/72, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 05493692, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264571, jakožto provozovatel této webové stránky (dále jen „Správce“), zaznamenává na této webové stránce vaši IP adresu a soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

• měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
• fungování webových stránek.

Rozsah cookies a účely zpracování

Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě právního důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@jettyvision.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí. Statistické cookies jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete nastavením vašeho webového prohlížeče, a to tím, že máte na vašem webovém prohlížeči povoleno ukládání cookies. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých statistických cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro statistické účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení internetového prohlížeče.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Předání osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

• Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
• Poskytovatelem platformy WordPress, provozované společností Automattic Inc. 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 United States of America

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

• https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
• https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

• požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
• vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
• požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
• v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Přehled cookies

Na těchto webových stránkách shromažďujeme následující soubory cookies:

TypNázevÚčelExpiracePřístup k informacím
NutnéCookieConsent Ukládá souhlas se zpracováním cookies1 rokjettyvision.cz
FunkčníWordpressFungování webuSessionWordpress
StatistickégaVyužívá Google Analytics pro sbírání informací50 měsícůGoogle
Statistické_gidVyužívá Google Analytics pro sbírání informací50 měsícůGoogle
StatistickégatVyužívá Google Analytics pro sbírání informací50 měsícůGoogle
Neklasifikovanéwp-settings-time-1Používání webu1 rokjettyvision.cz